Obszar działania

Główne obszary działania można podzielić na dwie grupy: analityczne i informatyczne. Pierwsza z nich ma na celu dostarczenia informacji na temat biznesu Klienta, zarówno w sposób bezpośredni jak i mocno przetworzony mogący pokazywać ukryte czynniki specyficzne dla przedsiębiorstwa. Druga z nich skupia się na warstwie niskiego rzędu. Polega ona na przygotowywaniu dedykowanych aplikacji służących zarówno dostarczeniu danych w celu dalszego przetwarzania jak i udział w projektach wdrożeniowych dostarczających rozwiązania pomocne w procesach produkcyjnych, którymi są aplikacje typu CRM, ERP itp.

Profil firmy

Firma POLSTAT rozpoczęła działalność jako jednoosobowa własność prywatna w 2008 roku. Paweł Staniszewski będący jej właścicielem wcześniej realizował projekty w ramach umów o pracę. W trakcie tego etapu rozwoju realizowany był przez niego szeroki zakres prac, będących na pograniczu biznesu oraz IT w obszarach analitycznych, zarówno w rozumieniu inżynierii informatycznej jak i modelowaniu i dostarczaniu danych dla biznesu. W ramach świadczenia tych usług w stopniu zaawansowanym wykorzystywana była wiedza oraz zdolności, jakimi były analityka, i programowanie, które predestynowały go do tej roli również jako absolwenta studiów matematycznych. Na bazie tego doświadczenia oraz z uwagi na duży potencjał wzrostu branży świadczonych tego typu usług, została założona działalność gospodarcza prowadzona do chwili obecnej. Od momentu rozpoczęcia działalności podmiot konsekwentnie realizuje projekty informatyczno-analityczne o różnym stopniu złożoności. Analizuje procesy biznesowe, wdraża, co w konsekwencji zapewnia wartość dodaną w pracy działów informatycznych i analitycznych przedsiębiorstw.

Kontakt: kontakt@polstat.pl